Bollards die worden gebruikt als pilaar

Een bollard is een paal of pilaar die wordt gebruikt voor de afscheiding van bepaalde gebieden of voor verkeersbeperkingen. Bollards zijn vaak gemaakt van staal of beton en kunnen zowel vaste als verwijderbare modellen zijn.

Vaste bollards worden meestal gebruikt voor het afscheiden van bepaalde gebieden, zoals voetgangersgebieden of fietspaden, of voor het beperken van toegang tot bepaalde gebieden. Verwijderbare bollards worden vaak gebruikt voor het reguleren van het verkeer op bepaalde tijden of om tijdelijk toegang tot bepaalde gebieden te beperken.

Bollards kunnen ook worden voorzien van reflecterende strips of lampen om ze beter zichtbaar te maken voor voetgangers en verkeersdeelnemers. Sommige bollards zijn ook voorzien van beveiligingsvoorzieningen, zoals camera’s of alarmsystemen, om te voorkomen dat ze worden verplaatst of beschadigd.

Bollards worden vaak gebruikt in stedelijke gebieden, maar kunnen ook op andere plaatsen worden gebruikt, zoals op industrieterreinen of op parkeerterreinen.

De nieuwe afzetpalen

Afzetpalen zijn palen die worden gebruikt om een gebied af te bakenen of af te zetten. Ze kunnen worden gebruikt om een afgezet gebied te beschermen, bijvoorbeeld op een bouwplaats, of om het verkeer te reguleren, bijvoorbeeld op een parkeerterrein of bij een evenement. Afzetpalen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals metaal, plastic of hout, en kunnen op verschillende manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld door middel van een basis of door middel van een hefboom. Afzetpalen worden ook wel afzet stangen, afzetkegels of afzetlinten genoemd.

Straatmeubilair voor de aantrekkelijkheid

Straatmeubilair verwijst naar alle voorwerpen en elementen die worden gebruikt om de openbare ruimte van een stad of dorp in te richten en te verfraaien. Het kan gaan om allerlei verschillende soorten meubels en accessoires, zoals bomen, bloempotten, bankjes, fonteinen, afvalbakken, verkeersborden, straatlantaarns, speeltoestellen, fietsenrekken en zitplaatsen. Straatmeubilair wordt vaak gebruikt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een stad of dorp te verhogen en om de openbare ruimte functioneler en veiliger te maken voor bewoners en bezoekers. Het wordt meestal geplaatst in parken, winkelstraten, pleinen en andere openbare gebieden.

Comments are disabled.